DVD Velika Kopanica

Kratka povijest Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica

Davne 1926.g. zbog povećane urbanizacije sela i požarne opasnosti mještani naprednijeg razmišljanja pokrenuli su inicijativu oko osnivanja DVD-a. Nakon okupljanja dovoljnog broja zainteresiranih mještana krenulo se sa osnivanjem DVD-a. U zapisniku pisanog 25.03.1926.g. na skupštini osnivajućeg DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA za mjesto V. Kopanica zapisano je slijedeće:

« Od mještana prisutno ih dvd logoje 50-tak članova, koji imahu želju da se DVD osnuje, te su u to ime izabrali privremeni odbor , predsjednika i tajnika. Za predsjednika društvenoga izabran je Petar Štadhman, a za tajnika Stjepan Maas.»

Od ostalih istaknutih osnivača bili su Mijo Ilakovac iz V. Kopanice, Živko Ilakovac, Franjo Zidanić, Franjo Ilakovac. Za prvog zapovjednika (komandira čete) izabran je Špitzer Marko, a u zapovjedništvo ulaze Andrija Flach, Stjepan Venturi, Nikola Bohn, Mato Ašperger, Tomo Filipović, Ivan Flidr, Mijo Matasović i Petar Greguričević. Samo osnivanje potpomogli su i mještani drugih okolnih mjesta kao što su Habjanec Franjo iz Vrpolja , župnik iz Babine Grede Šimunović Josip, Biskup presvijetli Antun Akšamović iz Đakova, Matasović Luka iz Zagreba i dr.

Prvog svibnja 1926,g, DVD V. Kopanica postaje redovni član Hrvatske vatrogasne zajednice i ustrojava se prva vatrogasna momčad DVD-a.

Godine 1927. i 1928. godine izgrađen je vatrogasni dom sa tornjem a u dom i spremište se smješta ručna vatrogasna štrcaljka.

Od 1946.g. društvo nabavlja novu opremu, uređuje se dom te pokreće limena glazba koju je vodio Andrija Siber načelnik kulturno-prosvjetnog odjela.

Od 1946.g. do 1980.g. društvo jača i nabavlja se nova modernija vatrogasna oprema.

U vremenu od 1980-1985 gradi se novi sadašnji vatrogasni dom sa spremištem za dva vozila i tornjem, a koji se useljava 1985. Godinu ranije 1984. nabavlja se novo navalno kombinirano vozilo marke Zastava 650 za gašenje vodom i pjenom, a koje vozilo i danas također obavlja sve zadaće uz rukovodstvo naših obučenih vatrogasaca-strojara.

U periodu od 1990 – 1996 godine društvo i dalje djeluje i radi na protupožarnoj zaštiti usprkos domovinskom ratu i svim nedaćama i ratnim djelovanjima koje su pogodile i naše mjesto. Od 1996. do 2006. godine društvo radi jednim kontinuitetom te svoj rad usklađuje sa svim zakonima i zakonskim regulativama, pa tako nabavlja osobnu vatrogasnu intervencijsku opremu – Vatrogasna intervencijska odjela za 20 vatrogasaca operativaca.

Godine 2006. za proslavu 80. obljetnice društva DVD- Velika Kopanica postala je vlasnikom novog vozila za prijevoz vatrogasaca kombija Opel-Vivaro, a godinu kasnije u vozilo je ugrađen VT-Modul sa rezervoarom od 100 litara – 200bara visoki pritisak, sa rezervoarom za pjenilo.

 

Sadašnjost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica

DVD Velika Kopanica danas 2017.godine broji ukupno 123 člana od toga 64 punoljetna član, a struktura je

slijedeća:

– Djeca 6-12 godina ……………………………. 21

– Mladež 12-18 godina…………………………. 24

– Temeljni članovi ………………………………. 64 – 15 žena i 49 muški članova.

Pregled članstva po stručnoj osposobljenosti:

– Vatrogasni časnik I klase – 7

– Vatrogasni časnik – 9

– Vatrogasni dočasnik I klase – 1

– Vatrogasni dočasnika – 13

– Vatrogasac I klase – 21

– Vatrogasac – 14

– Strojari – 15

– Specijalnost za Aparati za zaštitu dišnih organa- 10

– Vatrogasni sudac – 5

– Bez ispita – 10