18. ZAJEDNIČKI SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZO-A

   VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

      V E L I K A  K O P A N I C A

P O Z I V

 

Za SVE ČLANOVE PREDSJEDNIŠTVA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZO-A VELIKA KOPANICA kojim se pozivate na zajedničku sjednicu PREDSJEDNIŠTVA I ZAPOVJEDNIŠTVA, koja će se održati dana 06. studenog 2015.g. (PETAK) u sati 20,00 sati u vat. domu u VELIKOJ KOPANICI .

Sastanku se predlaže sljedeći :

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 17. Zajedničke sjednice
  2. Izvješće sa predsjedništva i zapovjedništva VZŽ B-p
  3. Donošenje plana rada i plana prihoda i rashoda za 2016.godinu.
  4. Organizacija zimskog KUP-a.
  5. Naredni zadaci
  6. Razno

                                                                                                   Predsjednik:

                                                                                                Ivica Kurtušić v.r.