Završetak osposobljavanja za vatrogasna zvanja u 2017.godini

Dana 19.03.2017.godine održani su ispiti za vatrogasna zvanja “Vatrogasac” i “Vatrogasni dočasnik” koje je provedeno u organizaciji VZO-a Velika Kopanica.

Ispitu je pristupilo ukupno 34 kandidata za Vatrogasca i 14 kandidata za Vatrogasnog dočasnika.

Svi kandidati su sa zavidnim uspjehom položili praktični i teoretski dio ispita te im čestitamo na položenim ispitima, a novo ispitanim vatrogascima puno uspjeha u radu i da imaju što manje požarnih intervencija.

U nastavku možete pogledati galeriju fotografija sa provedbe ispita.