Intervencija 07/2021 – 23.08.2021

Dana 23.08.2021.g. u 22,43 zaprimljena je dojava o požaru mjesta za odvajanje otpada odnosno kontejnera za smeće. Brzom i učinkovitom intervencijom spriječeno je širenje požara na limenu garažu i spremište u vlasništvu Općine Velika Kopanica. Intervencija završena u 23,15.