Stigla nova zaštitna vatrogasna oprema u DVD Velika Kopanica

Na temelju Javnog natječaja Županije Brodsko-posavske za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za brodsko-posavsku županiju iz područja VATROGASTVA za 2022.godinu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika Kopanica nakon provedenog natječaja Odlukom Županije uz ostala društva koja su udovoljila kriterije… Read moreStigla nova zaštitna vatrogasna oprema u DVD Velika Kopanica