Intervencija 02/2024

Intervencija br.2/2024
Dana 11.01.2024.g. u 10,33 sati operativna postrojba DVDaVelika Kopanica zaprimila je dojavu o požaru kuće u Velikoj Kopanici ulica Šamacka 66. Brzim izlaskom sa dva vozila i 10 vatrogasaca utvrđeno je da nije došlo do požara, već da je vlasnik vršio spaljivanje neutvrđene krute tvari u peči zbog čega je došlo do prolaska gustog crnog dima ispod krovišta kuče sto je dojavitelj prepoznao kao požar.
Hvala operativcima na brzom izlasku.