Nastavak osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca za vatrogasna zvanja

Osposobljavanja za klase: Vatrogasac I klase i Dočasnik I klase

U organizaciji VZO Velika Kopanica provesti će se osposobljavanja za vatrogasna zvanja i to:
Za zvanje Vatrogasac I klase i Dočasnik I klase po sljedećem rasporedu:
– Dana 16.05.2015.godine sa početkom u 20,00 sati u prostorijama DVD-a Velika Kopanica održati će se osposobljavanje za vatrogasno zvanje “Vatrogasac I klase”.
Osposobljavanju mogu pristupiti kandidati koji zadovolje uvjet iz čl. 10 PRAVILNIKA O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADROVA, te uz popunjen obrazac prijave za osposobljavanje moraju dostaviti presliku uvjerenja za zvanje Vatrogasac. – OBAVEZNO.
Članak 10. 
Zvanje vatrogasca I. klase mogu steći osobe koje imaju najmanje 1 godinu djelatnog staža u zvanju vatrogasca pod uvjetima koje propiše Hrvatska vatrogasna zajednica.
– Dana 17.05.2015.godine sa početkom u 20,00 sati u prostorijama DVD-a Velika Kopanica održati će se osposobljavanje za vatrogasno zvanje “DOČASNIK I klase”.
Osposobljavanju mogu pristupiti kandidati koji zadovolje uvjet iz čl. 12 PRAVILNIKA O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADROVA, te uz popunjen obrazac prijave za osposobljavanje moraju dostaviti presliku uvjerenja za zvanje Dočasnik u kojem je proveo najmanje dvije godine rada u vatrogasnoj organizaciji- OBAVEZNO
Članak 12
Zvanje vatrogasnog dočasnika I. klase mogu steći osobe koje imaju najmanje dvije godine dijelatnog staža u zvanju vatrogasnog dočasnika pod uvjetima koje propiše Hrvatska vatrogasna zajednica.
Prijave kandidata za osposobljavanja morate unijeti preko aplikacije “Vatrogasna Mreža”.
 Rok za prijavu je do 14.05.2015.godine.
Osposobljavanja su otvorena na navedenoj aplikaciji sa danom 30.04.2015.godine