DVD Divoševci

DVD Divoševci osnovan je 19.3.1952. godine na inicijativu mještana. Prvi predsjednik društva bio je Vinko Petričević. Od tada je društvo aktivno djelovalo i uspješno se takmičilo u svim kategorijama. Svojevremeno je imalo tri dočasnika, 31 vatrogasaca prve klase i 28 ispitanih vatrogasaca. Godine 2002. radi pomanjkanja aktivnog članstva zamrzava se status društva sve do listopada 2009. godine, kada je na inicijativu sadašnjeg predsjednika ponovno pokrenuto vatrogastvo u Divoševcima.

Društvo zasad ima 53 člana, od čega je polovica aktivnih. Predsjednik je Krešimir Vidaković, tajnik društva je Slaven Vidaković, ostali članovi upravnog odbora su Ivan Pavelić, Ivan Hanuljak, i Ivica Petričević. Društvo nije bilo aktivno godinama, no postojeći članovi se trude pokrenuti rad u svim segmentima, za početak natjecateljskim, te rad sa mladima. Budući da za to uvjeti ne postoje, DVD Divoševci ne obavlja vatrogasnu djelatnost (u smislu gašenja požara) i nema zapovjednika, prvenstveno radi nedostatka minimuma opreme za to potrebnog. U suradnji sa općinom Velika Kopanica i Vatrogasnom zajednicom općine Velika Kopanica, te sponzorima, društvo planira u narednom razdoblju nabavku minimuma opreme potrebne za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, te popravak postojeće opreme, poput mobilne crpke (popravljeno, op.a.), cisterne za vodu (popravlja se, op.a.), brentača i sl. te postepeno popunjavanje opreme, kako bi se uskoro uspostavili uvjeti za obavljanje i vatrogasnih intervencija na području Divoševaca, i šire ako to bude potrebno.

Više informacija na http://dvd-divosevci.hr/