Završetak osposobljavanja vatrogasnih kadrova

Dana 16.05.2015.godine i dana 17.05.2015. godine u organizaciji VZO Velika Kopanica, sa početkom u 20,00 sati u prostorijama DVD-a Velika Kopanica održana su osposobljavanja vatrogasaca i to za vatrogasna zvanja : Vatrogasac I klase, i Dočasnik I klase.

Na osposobljavanje je bilo prijaljeno 38 kandidata za vatrogasca I klase i 34 kandidata za dočasnika I klase.

Osposbljavanja su trajala po 4 sata, a sa uspjehom je osposobljeno ukupno 31 vatrogasac I klase i 29 dočasnika I klase i to:

DVD Velika Kopanica: 8 dočasnika I klase i 5 vatrogasaca I klase

DVD Beravci: 5 dočasnika I klase i 1 vatrogasac I klase

DVD Divoševci: 4 dočasnika I klase i 2 vatrogasca I klase

DVD Gundinci: 4 dočasnika I klase i 4 vatrogasca I klase

DVD Donji Andrijevci: 5 dočasnika I klase i 11 vatrogasaca I klase

DVD Oprisavci: 2 vatrogasca I klase

DVD Sikirevci: 2 dočasnika I klase

DVD Čajkovci: 6 vatrogasaca I klase

Svim novo osposbljenim vatrogascima puno sreće u daljnjem radu i da nastave sa svojim osposobljavanjima u budućnosti.

Na osposobljavanju za vatrogasca I klase bio je nazočan i predsjednik VZŽ Brodsko-posavske gospodin Milan Šulter kojem mu se zahvaljujemo na posjeti.

Također se zahvaljujemo našim predavačima: Antunu Petrašević, Matiji Vukasović, Svjetlani Zečević i Slavenu Vidaković.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA