Intervencija br. 3-2015 Požar drvenih trupaca

Dana 11.08.2015. godine u 23,55 sati operativna postrojba izašla je na dojavu o požaru drvenih trupaca u ulici Šamačka bb, u Velikoj Kopanici, u neposrednoj blizini državne ceste D-7.

Na intervenciju su izašla 3 (tri) vatrogasca sa jednim navalnim vozilom. Požar je vrlo brzo ugašen, a materijalna šteta će se naknadno utvrđivati.

Zapovjednik postrojbe

Mijo Radojčić