Intervencija br.1/2017 – 10.06.2017.g. Beravci

Intervencija br. 1/2017- Dana 10.06.2017.g Požar u Beravcima kbr.159.

  • Dojava u 12,13, na mjesto požarišta pristupili u 12, 22 započeli gašenje u 12,25, požar ugašen u 12,50.
  • Na intervenciji sudjelovalo 12 operativnih vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.
  • Tijekom intervencije korištene vile za prebacivanje opožarene mase.
  • Svima koji su se odazvali na intervenciju i koji su sudjelovali se zahvaljujem, a posebno želim pohvaliti članove operativne jedinice kojima je ovo prva intervencija od polaganja ispita.

  • Nekoliko fotografija: