DVD Beravci i DVD Velika Kopanica nastupili su na 7. kup natjecanju u Starim Perkovcima

Danas 21.08.2022.godine na 7.Kup natjecanju u Starim Perkovcima nastupile su ekipe DVD Velika Kopanica Djece Ženske i Mladeži Ženska te DVD Beravci sa ekipom djecaženska, te su ostvarili slijedeći rezultat:

Djeca Ženska – Prvo mjesto – DVD Beravci

Djeca Ženska- Treće mjesto – DVD Velika Kopanica
Mladež Ženska – Prvo mjesto – DVD Velika Kopanica
Čestitamo ekipama na rezultatima.