DVD Velika Kopanica u suradnji Službe civilne zaštite odradili prezentaciju opreme i pokaznu vježbu učenicima OŠ “Ivan Filipović” Velika Kopanica

Dana 05.10.2023.g. članice i članovi operativne jedinice DVDa Velika Kopanica u suradnji sa Ravnateljstvom civilne zaštite, Služba civilne zaštite Slavonski Brod, odradili su prezentaciju opreme i pokaznu vježbu učenicima drugih razreda OŠ “Ivan Filipović”. Mališani su bili oduševljeni što se da vidjeti na njihovim licima. Hvala ekipi koja je odradila ovu operativnu aktivnost. Slijedi nekoliko fotografija.