Intervencija 19/2023. požar kuće u Divoševcima

INTERVENCIJA br. 19/2023 požar Kuće u Divoševcima.
Dana 08.11.2023.g. u 20,40 sati izvršeno je uzbunjivanje operativne postrojbe DVDa Velika Kopanica zbog požara na obiteljskoj kući u Divoševcima.
Na intervenciju smo izašli sa dva navalna vozila i zapovjednim vozilom sa VT Modulom.
U 22,30 požar je ugašen, te smo do 23,15 bili na osiguranju požarišta.
Intervencija završena u 23,30 sati.
Hvala svima koji su se odazvali na intervenciju.