Operativne aktivnosti: Pranje kolnika

Ostale operativne aktivnosti 3/2024. – pranje kolnika dijela Ulice Šamačka tzv Školskog sokaka, na traženje Osnovne škole Ivan Filipović uz suglasnost Načelnika općine Velika Kopanica. U vremenu od 10,30 do 12,00 sati aktivnost odrađena.
Nekoliko fotografija.