Intervencija 01/2024. požar divljeg odlagališta otpada

Intervencija br. 1/2024 Dana 03.01.2023.g. u 16,58 od Načelnika općine Velika Kopanica gosp. Ivana Meteš zaprimljena je dojava od požaru divljeg odlagališta kod mjesta Divoševci prema D.Andrijevcima. Na intervenciju izašli sa dva navalna vozila i 8 operativnih vatrogasaca. Na svoju prvu intervenciju izašla je mlada operativka Marinela Relota. Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali. Nekoliko fotografija sa intervencije.