Obavijest o održavanju godišnje sjednice Skupštine društva

Na temelju članka 23,24 i 36. Statuta dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica,
Upravni odbor  DVD-a.

S a z i v a

Redovnu izvještajnu i izvanrednu izbornu 89. godišnju sjednicu Skupštine
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA VELIKA KOPANICA

Skupština će se održati dana 28. Veljače 2015. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama doma kulture u
Velikoj Kopanici V. Nazora 1 (kino sala)
Za Skupštinu je predviđen sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.OTVARANJE SKUPŠTINE I POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA
(usvajanje dnevnog reda)
2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE:
a ) radnog voditeljstva, tri člana
b) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
c) kandidacijsko – izbornog povjerenstva
d) verifikacijske komisije, tri člana
3. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O RADU DRUŠTVA ZA 2014.GODINU
a) zapovjednika
b) blagajnika
c) tajnika
d) nadzornog odbora
e) izvješće verifikacijske komisije
4. PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.g
5. RASPRAVA O PODNJETIM IZVJEŠĆIMA, FINANCIJSKOM PLANU I PLANU RADA  ZA 2015.G.
6. VERIFIKACIJA (usvajanje) IZVJEŠĆE, PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.G.
7. RAZRIJEŠNICA – Članu Upravnog odbora, Zapovjedniku
8. IZBORI:
a) potvrda člana U.O.  (1 član )
b) izbor novog člana suda časti. ( 1 člana)
c) izbor zapovjednika društva
9. PRIJEDLOG USVAJANJE STATUTA DRUŠTVA
10. ODLUKA SKUPŠTINE O IZGLEDU AMBLEMA DRUŠTVA
11. PRIMANJE NOVIH ČLANOVA I DODJELA PRIZNANJA DRUŠTVA,
12. POZDRAVNA RIJEĆ GOSTIJU
13. PITANJA I PRIJEDLOZI

MOLIMO SVE ČLANOVE DVD-A I GOSTE DA SE POZIVU  ODAZOVU U VATROGASNIM ODORAMA UKOLIKO IH POSJEDUJU KAKO BI SJEDNICU SKUPŠTINE UČINILI ŠTO SVEČANIJOM